Psst! Skomakarens barn... Började göra om webbplatsen 15/11 -23 - så ge mig lite tid 🙃

Anna Whitlocks minnesfond

ÄNDAMÅL:

Understöd för:

 • Gymnasieungdomar i Stor-Stockholm med bra studieresultat.
 • Utlandsstudier efter gymnasiet, företrädesvis inom konst, musik, naturvetenskap, och teknik.
 • Masterstudier utomlands inom teknik, naturvetenskap, musik, konst och design.
 • Skolor och utbildningsinstitut under högskolenivå med annan huvudman än stat och kommun.

VEM KAN SÖKA:

 • Gymnasie- och högstadieelever samt skolor och utbildningsinstitutioner för studier utomlands.
 • Ansökningsperioder: 1 JANUARI – 1 MARS och 1 JULI – 1 SEPTEMBER för studiestipendier; 1 JULI – 1 SEPTEMBER för masterstipendier.

ANSÖKAN:

 • Elektronisk via fondens webbsida.
 • Ansökningar för stipendier två gånger per år: 1 januari – 1 mars och 1 juli – 1 september.
 • För masterstipendier: en gång per år, 1 juli – 1 september.

KONTAKTDETALJER:

ANNA WHITLOCKS MINNESFOND
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
Telefon: 08-701 87 10 (vardagar 9-11)
E-post: [email protected]
Webbsida: https://www.whitlocks.se

Doktor Felix Neuberghs Stiftelse

ÄNDAMÅL:

Att främja:

 • I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran samt deras utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt.
 • Vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.
 • Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning med huvudsakligt syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

VEM KAN SÖKA:

 • För studerande gäller en övre åldersgräns på 24 år, med företräde för ålder t o m 21 år.

ANSÖKAN:

 • Behövande: Ansökningsperiod 1 oktober - 30 november.
 • Studerande: Ansökningsperiod 1 november - 30 november.
 • Forskare: Ansökningsperiod 1 november - 30 november. Ansökan på särskild blankett som finns tillgänglig på stiftelsens hemsida.

UTDELNING:

 • Under februari månad. Endast de som beviljats bidrag får skriftligt besked under denna månad.

KONTAKTDETALJER:

DOKTOR FELIX NEUBERGHS STIFTELSE
Erik Dahlbergsgatan 11 B
411 26 GÖTEBORG
Telefon: 031-16 70 35
E-post: [email protected]
Webbsida: http://www.felixneubergh.se/

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

ÄNDAMÅL:

 • Understöd för:
  • Vård och uppfostran av behövande barn
  • Hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade (prioritet till Stockholms- och Jönköpings län)
 • Stipendier för:
  • Utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant
  • Praktiska yrken (hantverk, handel)
 • Bidrag till:
  • Utbildningsinstitutioner med ovanstående syften
  • Studieresor
  • Vetenskaplig forskning (medicinsk, Karolinska Institutet prioriteras)

VEM KAN SÖKA:

 • Enskilda myndiga personer
 • Föreningar och organisationer

ANSÖKAN:

 • 1 oktober - 31 januari
 • Särskild blankett på hemsidan
 • Alla ansökningar via hemsidan (undantag: privatpersoner som söker vårdbidrag)

KONTAKTDETALJER:

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

Box 9013 102 71 Stockholm

Telefon: Okänd
E-post: [email protected]
Webbsida: http://www.ahrenstiftelse.se/

Notera:

 • Telefonnumret är okänt.
 • Använd webbsidan för mer information och ansökan.

Föreningen FVO

ÄNDAMÅL:

 • Förmedlar bidrag till personer med låg inkomst.
 • Stödjer ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.
 • Bidrag kan sökas till:
  • Tandvård
  • Glasögon
  • Barnens behov
  • Rekreation
  • Tillfälliga utgifter
  • Klimatvårdsresor (i vissa fall)

VEM KAN SÖKA:

 • Ekonomiskt behövande
 • Ensamstående föräldrar, långtidssjuka eller ålderspensionärer
 • Stadigvarande boende (ej hemlösa)
 • Ej ägare av bostadsrätt eller fastighet (gäller även sambo)
 • Sökt och beviljats alla andra bidrag (t.ex. bostadstillägg)
 • Vid större tandvårdsbehandling, kontakta fonden för information

INKOMSTKRAV:

 • Ensamstående: Högst 4 basbelopp (229 200 kr år 2024)
 • Gifta/sammanboende: Högst 286 500 kr år 2024 (229 200 + 57 300)
 • Ensamstående med 2 barn: Högst 343 800 kr år 2024 (229 200 + 2 x 57 300)

NÄR KAN MAN ANSÖKA:

 • När som helst under året (förutom sommarstängningen)
 • Behandlingstid: Minst en månad

ANSÖKAN:

 • Ansök online eller på papper
 • Ansökningsblankett finns på fondens webbplats

KONTAKTDETALJER:

Föreningen FVO

Tryckerigatan 8 111 28 STOCKHOLM

Telefon: 08-411 33 31 (tis & tors 10-12)
E-post: [email protected]
Webbsida: http://www.foreningenfvo.se

Notera:

 • Telefontid: Tisdagar och torsdagar kl. 10-12

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

ÄNDAMÅL:

 • Främja barns och ungdomars:
  • Vård och fostran
  • Utbildning
 • Vård av behövande:
  • Ålderstigna
  • Sjuka
  • Lytta

VEM KAN SÖKA:

 • Enskilda och juridiska personer i Sverige
 • Prioritet ges till organisationer

ANSÖKAN:

 • Se hemsidan för mer information och ansökningsfrist

KONTAKTDETALJER:

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond Svenska Kyrkan 751 70 UPPSALA

Telefon: 018-16 95 00
E-post: [email protected]
Webbsida: http://www.svenskakyrkan.se/stiftelser

© 2024 Pudas.se – Alla rättigheter förbehållna.
crossmenu